Chào mừng Quý vị đến với Cơ sở Dữ liệu Dùng chung của Ngành Thủy lợi

Cơ sở Dữ liệu Thủy lợi (VNWRDN - Vietnam Water Resources Data Network) là sản phẩm của Đề tài "Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung cho ngành Thủy lợi" thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do Trường Đại học Thủy lợi thực hiện trong thời gian 1/2012 đến 12/2014.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một khung cơ sở dữ liệu dùng chung cho ngành thủy lợi phục vụ cho việc chia sẻ và trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị thuộc ngành thủy lợi. Các thông tin và số liệu của Cơ sở Dữ liệu Thủy lợi VNWRDN được cung cấp bởi nhiều cơ quan, đơn vị thuộc ngành thủy lợi và liên quan. Hiện nay Cơ sở Dữ liệu Thủy lợi VNWRDN vẫn đang trong giai đoạn được phát triển và thử nghiệm với nhiều chức năng và số liệu được bổ sung.

Trong giai đoạn thử nghiệm, chúng tôi hạn chế đối tượng sử dụng chỉ là các cơ quan thuộc nội bộ ngành thủy lợi. Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng Cơ sở Dữ liệu Thủy lợi VNWRDN, xin mời sử dụng mẫu đăng ký tại đây và gửi cho chúng tôi theo đường công văn. Chúng tôi sẽ tạo tài khoản và gửi thông tin kích hoạt tài khoản về địa chỉ e-mail của từng cá nhân theo danh sách đăng ký. Căn cứ và các thông tin đăng ký được các cơ quan gửi đến, người sử dụng sẽ được cung cấp các mức độ truy cập khác nhau vào các dữ liệu quản lý nội bộ của ngành. Chúng tôi cũng mong muốn nhận được sự tham gia đóng góp trao đổi dữ liệu của các cơ quan, đơn vị trong ngành. Nhu cầu khai thác và trao đổi dữ liệu trong Cơ sở Dữ liệu Thủy lợi VNWRDN của các đơn vị xin mới mời điền vào Phiếu điều tra.

Hiện tại, chúng tôi không khuyến khích người sử dụng đăng ký sử dụng trực tiếp từ website. Việc mở rộng đăng ký sử dụng trực tuyến dự kiến sẽ được thực hiện từ đầu năm 2015 sau khi chúng tôi tổ chức hội thảo xin ý kiến của các cơ quan liên quan.

Các thông tin trao đổi, các Phiếu đăng kýPhiếu điều tra xin gửi về Chủ nhiệm đề tài “Cơ sở dữ liệu dùng chung cho ngành thủy lợi”:

PGS.TS. Nghiêm Tiến Lam
Khoa Kỹ thuật Biển
Trường Đại học Thủy lợi
Địa chỉ: Số 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
E-mail: lamnt@wru.vn

Xin trân trọng cảm ơn.

About

 

The Vietnam Water Resources Data Network (VNWRDN) is an output of a project conducted by Water Resources University to provide a frame work for water related data sharing. The project has started in 2012 and will be complete in 12/2014.

Data and information from this website have been provided by different organisations in Vietnam. Currently, the website are still being developed with more functionalities and data will be added.

During the developing and testing phase, only a limited set of users from organisations belong to MARD can receive data from the website and we do not encourage online registration. You are invited to fill into the User Registration Form and send back to us via post mail, we will send you a user account when it is possible. We also would like to know about your desire in the functionalities and data from our website. Please fill into the Survey Form and send back to us. The opening for online registration is expected soon in Early 2015.

For any information, please contact Project Leader:

A/Prof.Dr. Nghiem Tien Lam
Faculty of Marine and Coastal Engineering
Water Resources University
Address: No 175 Tay Son street, Dong Da district, Hanoi, Vietnam
E-mail: lamnt@wru.vn


© 2023 - Cơ sở Dữ liệu Thủy lợi Dùng chung VNWRDN