Hố khoan địa chất

Mã sốTên hố khoanVị tríĐịa phươngThời gianĐộ sâuĐơn vị quản lý
1 HK1 - Đê Tả Sông Hồng K0+15 Hưng Yên 01/2003 10 m Chi cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Lụt Bão tỉnh Hưng Yên
2 HK2 - Đê Tả Sông Hồng K0+62.5 Hưng Yên 01/2003 15 m Chi cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Lụt Bão tỉnh Hưng Yên
3 HK3 - Đê Tả Sông Hồng K0+124 Hưng Yên 01/2003 10 m Chi cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Lụt Bão tỉnh Hưng Yên
4 HK1 - Đê Tả Sông Hồng K0+90 Hưng Yên 01/2003 10 m Chi cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Lụt Bão tỉnh Hưng Yên
5 HK4 - Đê Tả Sông Hồng K0+390 Hưng Yên 01/2003 10 m Chi cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Lụt Bão tỉnh Hưng Yên
6 HK7 - Đê Tả Sông Hồng K0+690 Hưng Yên 01/2003 10 m Chi cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Lụt Bão tỉnh Hưng Yên
7 HK10 - Đê Tả Sông Hồng K0+990 Hưng Yên 01/2003 10 m Chi cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Lụt Bão tỉnh Hưng Yên
8 HK13 - Đê Tả Sông Hồng K1+290 Hưng Yên 01/2003 10 m Chi cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Lụt Bão tỉnh Hưng Yên
9 HK16 - Đê Tả Sông Hồng K1+590 Hưng Yên 01/2003 10 m Chi cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Lụt Bão tỉnh Hưng Yên
10 HK19 - Đê Tả Sông Hồng K1+890 Hưng Yên 01/2003 10 m Chi cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Lụt Bão tỉnh Hưng Yên

© 2022 - Cơ sở Dữ liệu Thủy lợi Dùng chung VNWRDN