Nhiệt độ không khí bình quân ngày trạm Trị An 1993-2003

3000     6 1312   0   Meipo_chan 12/02/2015 00:00 T_trian_9303.xlsx (0 B)
Vị trí: Trị An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Loại tài liệu: Số liệu khí tượng
Từ khóa: nhiệt Trị An, Đồng Nai, khí tượng
Thông tin tài liệu
Thời gian đo đạc:  Từ 01/01/1993
Tần suất đo đạc:  Không xác định
Đơn vị: 
Tỉ lệ: 
Trạm đo: 
Loại trạm:  Không xác định
Hệ cao độ:  Không xác định
Mực chuẩn: 
Hệ tọa độ bản đồ: 
Tọa độ X: 
Tọa độ Y: 
Tọa độ địa lý: 
Vị trí địa lý:  106.9869°E, 11.1070°N
Cơ quan đo đạc:  Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ
Dự án: 
Nguồn dữ liệu:  Sở TNMT tỉnh Đồng Nai
Mô tả chi tiết tài liệu

Đây là chuỗi số liệu trung bình ngày trong 10 năm (từ 1993 đến 2003) tại trạm Trị An khu vực phía sau hồ.

Đánh giá tài liệu
Điểm đánh giá hiện tại:   /5.0    do 0 người bình chọn.
Bạn bình chọn:     
Bình luận
Chưa có bình luận

Tài liệu cùng vị trí
Nhiệt độ không khí bình quân ngày trạm Trị An 1993-2003
3000     6 1312   0   Meipo_chan 12/02/2015
T_trian_9303
    0 637   0   Meipo_chan 12/02/2015
Tài liệu cùng loại
Lượng mưa trung bình ngày trạm Biên Hòa
10957     6 1185   0   26/12/2016
Dữ liệu mưa ngày trạm Biên Hòa từ 1978 - 2007
10957     1 1452   0   26/12/2016
T_trian_9303
    0 637   0   Meipo_chan 12/02/2015
Nhiệt độ không khí bình quân ngày trạm Trị An 1993-2003
3000     6 1312   0   Meipo_chan 12/02/2015
Bảng thống kê gió quan trắc tại trạm Tư Hiền 5/1996
174     0 73   0   Admin

© 2022 - Cơ sở Dữ liệu Thủy lợi Dùng chung VNWRDN