Lượng mưa trung bình ngày trạm Biên Hòa

10957     6 1186   0   26/12/2016 00:00 Bien Hoa - 1978 - 2007.xlsx (0 B)
Vị trí: Trạm Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Loại tài liệu: Số liệu khí tượng
Từ khóa: Biên Hòa, khí tượng, mưa ngày
Thông tin tài liệu
Thời gian đo đạc:  Không xác định
Tần suất đo đạc:  Không xác định
Đơn vị: 
Tỉ lệ: 
Trạm đo: 
Loại trạm:  Không xác định
Hệ cao độ:  Không xác định
Mực chuẩn: 
Hệ tọa độ bản đồ: 
Tọa độ X: 
Tọa độ Y: 
Tọa độ địa lý: 
Vị trí địa lý:  °E, °N
Cơ quan đo đạc: 
Dự án: 
Nguồn dữ liệu: 
Mô tả chi tiết tài liệu

Chuỗi dữ liệu mưa ngày của 30 năm tại trạm khí tượng Biên Hòa từ ngày 1/1/1978 đến 31/12/2007, bao gồm 10957 điểm dữ liệu

Đánh giá tài liệu
Điểm đánh giá hiện tại:   /5.0    do 0 người bình chọn.
Bạn bình chọn:     
Bình luận
Chưa có bình luận

Tài liệu cùng vị trí
Lượng mưa trung bình ngày trạm Biên Hòa
10957     6 1186   0   26/12/2016
Tài liệu cùng loại
Lượng mưa trung bình ngày trạm Biên Hòa
10957     6 1186   0   26/12/2016
Dữ liệu mưa ngày trạm Biên Hòa từ 1978 - 2007
10957     1 1454   0   26/12/2016
T_trian_9303
    0 638   0   Meipo_chan 12/02/2015
Nhiệt độ không khí bình quân ngày trạm Trị An 1993-2003
3000     6 1312   0   Meipo_chan 12/02/2015
Bảng thống kê gió quan trắc tại trạm Tư Hiền 5/1996
174     0 73   0   Admin

© 2022 - Cơ sở Dữ liệu Thủy lợi Dùng chung VNWRDN