Hải văn Thanh Hóa

50     2 622   0   16/05/2017 00:00 HAI VAN THANH HÓA.rar (0 B)
Vị trí: Cửa Hới, Sầm Sơn
Loại tài liệu: Số liệu thủy văn, hải văn
Từ khóa: báo cáo, mực nước, sóng, Q, V
Thông tin tài liệu
Thời gian đo đạc:  Không xác định
Tần suất đo đạc:  Không xác định
Đơn vị: 
Tỉ lệ: 
Trạm đo: 
Loại trạm:  Không xác định
Hệ cao độ:  Không xác định
Mực chuẩn: 
Hệ tọa độ bản đồ: 
Tọa độ X: 
Tọa độ Y: 
Tọa độ địa lý: 
Vị trí địa lý:  °E, °N
Cơ quan đo đạc: 
Dự án: 
Nguồn dữ liệu: 
Mô tả chi tiết tài liệu

Toàn bộ báo cáo khảo sát thủy hải văn Cửa Hới, Sầm Sơn, Thanh Hóa

Đánh giá tài liệu
Điểm đánh giá hiện tại:   /5.0    do 0 người bình chọn.
Bạn bình chọn:     
Bình luận
Chưa có bình luận


© 2022 - Cơ sở Dữ liệu Thủy lợi Dùng chung VNWRDN