TCVN 8304:2009 - Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi

370     1 1732   0   Admin 30/11/2014 00:00 TCVN 8304_2009.pdf ()
Vị trí: Việt Nam
Loại tài liệu: Quy chuẩn, quy phạm
Từ khóa: Quy chuẩn TCVN 8304:2009 - Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi
Thông tin tài liệu
Thời gian đo đạc:  Không xác định
Tần suất đo đạc:  Không xác định
Đơn vị: 
Tỉ lệ: 
Trạm đo: 
Loại trạm:  Không xác định
Hệ cao độ:  Không xác định
Mực chuẩn: 
Hệ tọa độ bản đồ: 
Tọa độ X: 
Tọa độ Y: 
Tọa độ địa lý: 
Vị trí địa lý:  °E, °N
Cơ quan đo đạc:  Đại học Thủy lợi biên soạn
Dự án: 
Nguồn dữ liệu: 
Mô tả chi tiết tài liệu

TCVN 8304 : 2009 được chuyển đổi từ 14 TCN 49 : 1986 theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 8304 : 2009 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố

Đánh giá tài liệu
Điểm đánh giá hiện tại:   /5.0    do 0 người bình chọn.
Bạn bình chọn:     
Bình luận
Chưa có bình luận

Tài liệu cùng vị trí

© 2022 - Cơ sở Dữ liệu Thủy lợi Dùng chung VNWRDN