Quy trình vận hành hệ thống thủy nông Bắc Đuống

100     11 2689   0   Admin 30/11/2014 00:00 qtvh.bacduong.pdf ()
Vị trí: Hệ thống thủy nông Bắc Đuống
Loại tài liệu: Quy trình vận hành
Từ khóa: Quy trình vận hành hệ thống thủy nông Bắc Đuống
Thông tin tài liệu
Thời gian đo đạc:  Không xác định
Tần suất đo đạc:  Không xác định
Đơn vị: 
Tỉ lệ: 
Trạm đo: 
Loại trạm:  Hệ thống thủy lợi
Hệ cao độ:  Không xác định
Mực chuẩn: 
Hệ tọa độ bản đồ: 
Tọa độ X: 
Tọa độ Y: 
Tọa độ địa lý: 
Vị trí địa lý:  106.1153°E, 21.1204°N
Cơ quan đo đạc:  Cục Quản lý Nước và Công trình Thủy lợi
Dự án: 
Nguồn dữ liệu: 
Mô tả chi tiết tài liệu

Quy trình vận hành hệ thống thủy nông Bắc Đuống ban hành kèm theo Quyết định số 143 QLN/QĐ ngày 03/07/1996 của Cục Quản lý Nước và Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Đánh giá tài liệu
Điểm đánh giá hiện tại:   /5.0    do 0 người bình chọn.
Bạn bình chọn:     
Bình luận
Chưa có bình luận


© 2022 - Cơ sở Dữ liệu Thủy lợi Dùng chung VNWRDN