Tìm kiếm tài liệu


Kết quả tìm kiếm (674 bản ghi)
Tập tài liệuLoại tài liệuVị tríThời gian
4668 Hải văn Thanh Hóa
50     2 621   0   16/05/2017 HAI VAN THANH HÓA.rar (0 B)
Số liệu thủy văn, hải văn
Cửa Hới, Sầm Sơn
Không xác định
4669 Báo cáo thuỷ văn cửa Ba Lạt mùa kiệt năm 2009
300     3 579   0   16/05/2017 Bao cao thuyvan Balat mua kiet 11-2009.doc (0 B)
Số liệu thủy văn, hải văn
Giao Thủy
Không xác định
3668 Lượng mưa trung bình ngày trạm Biên Hòa
10957     6 1185   0   26/12/2016 Bien Hoa - 1978 - 2007.xlsx (0 B)
Số liệu khí tượng
Trạm Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Không xác định
3669 Dữ liệu mưa ngày trạm Biên Hòa từ 1978 - 2007
10957     1 1452   0   26/12/2016 Bien Hoa - 1978 - 2007.xlsx (0 B)
Số liệu khí tượng
Trạm Biên Hòa, tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
01/01/1978 đến 31/12/2007
2668 T_trian_9303
    0 637   0   Meipo_chan 12/02/2015 T_trian_9303.xlsx (0 B)
Số liệu khí tượng
Trị An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Không xác định
2669 Nhiệt độ không khí bình quân ngày trạm Trị An 1993-2003
3000     6 1311   0   Meipo_chan 12/02/2015 T_trian_9303.xlsx (0 B)
Số liệu khí tượng
Trị An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Từ 01/01/1993
1668 Thời vụ gieo cấy lúa
10     1 678   0   28/01/2015 Thời vụ và nhóm giống lúa theo vùng sinh thái.doc (0 B)
Báo cáo, thuyết minh
toàn quốc
Không xác định
668 TCVN 4118:2012 Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu thiết kế
0     2 2372   0   Admin 31/12/2014 TCVN-4118-2012_thuy-loi-tuoi-tieu-thiet-ke.pdf (0 B)
Quy chuẩn, quy phạm
Việt Nam
Không xác định
663 TCVN 8304:2009 - Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi
370     1 1731   0   Admin 30/11/2014 TCVN 8304_2009.pdf ()
Quy chuẩn, quy phạm
Việt Nam
Không xác định
664 Quy trình vận hành hệ thống thủy nông Bắc Đuống
100     11 2688   0   Admin 30/11/2014 qtvh.bacduong.pdf ()
Quy trình vận hành
Hệ thống thủy nông Bắc Đuống
Không xác định

© 2022 - Cơ sở Dữ liệu Thủy lợi Dùng chung VNWRDN