Hệ thống thủy lợi

Bắc Bến Tre
Liên huyện
139000
107208
25229
1500
80479
107208
107208
92996
Cùng Nam Bến Tre cấp nước sinh hoạt cho 1.254.000 người
  • «
  • 1
  • »

© 2022 - Cơ sở Dữ liệu Thủy lợi Dùng chung VNWRDN