Hệ thống thủy lợi

Bắc Đuống
Bắc Đuống (Công ty)
Liên tỉnh
49134
28564
24640
1015
2909
37591
46089
46089
37591
46089
24915
28958
Do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, năng lực công trình không còn đáp ứng yêu cầu thực tế
  • «
  • 1
  • »

© 2022 - Cơ sở Dữ liệu Thủy lợi Dùng chung VNWRDN