Hệ thống thủy lợi

Bắc Hưng Hải
Bắc Hưng Hải (Công ty)
214932
123985
123985
124600
185600
185600
118000
185600
123900
185600
Cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tế, tuy nhiên không chủ động trong tưới tiêu khi xảy ra các điều kiện bất lợi
  • «
  • 1
  • »

© 2022 - Cơ sở Dữ liệu Thủy lợi Dùng chung VNWRDN