Hệ thống thủy lợi

An Kim Hải
An Hải (Công ty)
Liên tỉnh
Lạng Sơn
42680
22060
16701
5145
214
22060
27664
214
21846
27450
214, cấp nước thô 2m3/s
23646
29250
  • «
  • 1
  • »

© 2022 - Cơ sở Dữ liệu Thủy lợi Dùng chung VNWRDN