Hệ thống thủy lợi

An Mã
Liên xã (Tạo nguồn)
10300
5400
5400
5400
0
5400
5400
4064
21.3
4064
Do hệ thống công trình xuống cấp, chưa được đầu tư đồng bộ
  • «
  • 1
  • »

© 2022 - Cơ sở Dữ liệu Thủy lợi Dùng chung VNWRDN