Hệ thống thủy lợi

Bắc Khánh Hoà
Bắc Khánh Hoà (Công ty)
Liên huyện
Ninh Bình
12600
7693
7432
261
261
7800
7800
cấp nước SH cho 60.000 dân
7800
Một số diện tích chưa được cải tạo
  • «
  • 1
  • »

© 2022 - Cơ sở Dữ liệu Thủy lợi Dùng chung VNWRDN