Hệ thống thủy lợi

Ay Jun hạ
Liên huyện
13500
2300
Du lịch
9056.3
96,6 ha thuỷ sản, cấp nước phát điện, cấp nước cho nhà máy, du lịch
Hệ thống kênh nội đồng chưa được đầu tư kiên cố hoàn chỉnh, một số diện tích trong vùng tưới chuyển đổi thành đất thổ cư, giao thông xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng
  • «
  • 1
  • »

© 2022 - Cơ sở Dữ liệu Thủy lợi Dùng chung VNWRDN