Hành chính cấp xã

   Xóa
 Tìm  

Các phường, thị trấn, xã hiện có trong cơ sở dữ liệu:

TTMã hiệuTên huyệnGhi chúLoạiTừ ngàyĐến ngàyDiện tích
(km²)
Dân sốKinh độVĩ độSử dụngSửa | Xóa
1 30337An Phú Thị trấn An Phú Thị trấn       Sửa  | 
2 30373Đa Phước Xã Đa Phước        Sửa  | 
3 30340Khánh An Xã Khánh An        Sửa  | 
4 30343Khánh Bình Xã Khánh Bình        Sửa  | 
5 30341Long Bình Thị Trấn Long Bình Thị trấn       Sửa  | 
6 30349Nhơn Hội Xã Nhơn Hội        Sửa  | 
7 30355Phú Hội Xã Phú Hội        Sửa  | 
8 30352Phú Hữu Xã Phú Hữu        Sửa  | 
9 30358Phước Hưng Xã Phước Hưng        Sửa  | 
10 30346Quốc Thái Xã Quốc Thái        Sửa  | 
11 30364Vĩnh Hậu Xã Vĩnh Hậu        Sửa  | 
12 30370Vĩnh Hội Đông Xã Vĩnh Hội Đông        Sửa  | 
13 30361Vĩnh Lộc Xã Vĩnh Lộc        Sửa  | 
14 30367Vĩnh Trường Xã Vĩnh Trường        Sửa  |