Số liệu cây trồng

 Tìm  
   Xóa

Số liệu cây trồng hiện có trong cơ sở dữ liệu:

TTCây trồngThời gian
sinh trưởng
(ngày)
Độ sâu nước
gieo cấy
(m)
Diện tích
mạ
(%)
Sửa | Xóa
1Lúa chiêm1190.1010.00 Sửa  | 
2Lúa mùa1120.1010.00 Sửa  | 
3Ngô970.000.00 Sửa  |