Số liệu mưa

 Tìm  
   Xóa

Số liệu mưa hiện có trong cơ sở dữ liệu:

TTNgày bắt đầuTừ ngàySố ngàyPt
(mm/th)
Pe
(mm/th)
Sửa | Xóa
101/011310.500.00 Sửa  | 
201/02322815.700.00 Sửa  | 
301/03603125.100.00 Sửa  | 
401/049130123.900.00 Sửa  | 
501/0512131263.700.00 Sửa  | 
601/0615230290.300.00 Sửa  | 
701/0718231327.400.00 Sửa  | 
801/0821331297.300.00 Sửa  | 
901/0924430313.400.00 Sửa  | 
1001/1027431218.100.00 Sửa  | 
1101/1130530158.000.00 Sửa  | 
1201/123353145.600.00 Sửa  |