Phương án tính toán yêu cầu nước

 Tìm  
   Xóa  

Danh sách các phương án tính toán yêu cầu nước hiện có trong cơ sở dữ liệu:

TTPhương ánMô tảHệ thốngMã hệ thốngNăm tính toánThời đoạn (ngày)Thời gianNgười tạoSử dụngSửa | Xóa
1Bắc Phú NinhYêu cầu nước Bắc Phú NinhPhú Ninh  20151030-05-2015 True Sửa  |